Restaurare Murală

Strategie integrată de cercetare a stării de conservare a unor biserici rupestre în vederea restaurării și punerii în valoare
Studiu de caz: Corbii de Piatră (2007-2010)

Rezumatul proiectului

În cadrul proiectului se va elabora strategia integrată de cercetare a stării de conservare a bisericii rupestre Corbii de Piatră (jud. Argeș) în vederea restaurării și punerii în valoare, pe baza relației diagnostic specific-diagnostic rezultat din analiza multidisciplinară.

Aceasta este rezultanta analizei științifice a informației aduse de metodologia avansată folosită pentru: restaurare, geologie, chimie, fizică, biologie. Fragmentele de frescă existente vor fi analizate și apoi se va stabili locul acestora în contextul artei bizantine, deschizandu-se o nouă cale de cercetare a istoriei monahismului românesc în perioada de formare a Țării Românești ca stat, stabilindu-se analogii cu bisericile rupestre din Cappadocia și Bulgaria. Se vor clarifica mesajele artistice și istorice evitându-se continuarea pierderii autenticității și semnificației ca urmare a abordării științifice, a stabilirii criteriilor semnificative pentru actuala stare de conservare, cele predictive. După selecția criteriilor care definesc modificările reprezentative pentru cauzele generative și starea actuală de conservare, metodologia de analiză și diagnostic propusă virtual va fi testată și optimizată pentru studiul de caz. Analiza rezultatelor obținute de parteneriatul propus va permite definirea etiopatogeniei ansamblului rupestru.

Materialele noi de restaurare obținute în urma cercetării de laborator vor fi validate după aplicarea in situ unde condițiile de conservare existente sunt minime. Eficiența strategiei integrate aplicată la biserica rupestră Corbii de Piatră, va fi evaluată în final. Aceasta va fi preluată de un agent economic implicat în restaurarea pietrei și va fi validată pe alte monumente istorice (rupestre). Se va elabora un proiect general de conservare-restaurare a ansamblului pictural. Se va elabora o monografie, se vor publica rezultatele (ISI) se va prezenta o expoziție comunității locale și MCC cu rezultatele obținute, se vor implica masteranzi, doctoranzi pentru formarea ca cercetători.